Skip Navigation Linkspologen

Положення про кафедри


Положення про курсові роботи


Положення про випускні роботи


Положення про конкурсне приймання


Положення про надання платних послуг​

 

​Вступ до ліцею регламентується положенням про конкурсне приймання.

Робота ліцею та його підрозділів регламентується рядом наступних положень.

Навчальна робота ліцею регламентується предметними об'єднаннями викладачів.

Такі об'єднання - кафедри включають штатних викладачів з певного предмету або напрямку та викладачів сумісників.

Для реалізації індивідуальної дослідницької роботи учнів  передбачено виконання в десятому класі виконання роботи за відповідним предметом - курсової роботи.

Для підтвердження кваліфікації випускника за напрямком "Інформаційні технології" передбачено виконання у випускному класі - кваліфікаційної роботи, яка передбачає створення програмового продукту та його публічний захист..

Робота підготовчих курсів та платних спецкурсів впорядковується положенням про надання платних послуг.