Спецкурси

Для забезпечення індивідуальної траєкторії профільного навчання ліцеїсти можуть обрати відвідування певних спецкурсів.
Передбачається (за збалансованим  навчальним навантаженням) вибір двох спецкурсів на семестр.
Спецкурси, години для яких виділяється бюджетне фінансування – бюджетні – не передбачають оплати.
Спецкурси, за додатковими програмами – платні – працюють на госпрозрахунковій основі.
Перелік спецкурсів, які плануються в даному семестрі надаються учням та їх батькам для вибору.
Навчання на спецкурсах, після їх вибору є обов’язковим.
Успішність за спецкурсами враховується як і успішність за звичайними предметами.

Заява бюджетний спецкурс

Заява платний спецкурс