Самоврядування

Самоврядування

Відповідно статуту керівництво ліцеєм здійснюється:

директором ліцею;

заступниками в межах наданих ним повноважень;

завідувачами кафедр в межах організації навчання відповідним предметам.

Вказане керівництво підзвітне Раді ліцею, яка обирається щорічною конференцією всіх працівників, батьківською радою та членам самоврядування ліцею.