Вступний екзамен у 10-й та 11-й класи

2018-06-13 13:00 - 18:00

Вступний іспит у 10-й та 11-й клас проходить в вигляді короткого письмового екзамену з трьох предметів:

математики, фізики, інформатики з наступною співбесідою з представниками предметної комісії з цих трьох предметів.

Результат оголошується публічно в той же день наприкінці іспиту.

Екзамен проходять ті учні, батьки яких подали заяви про вступ Бланк заяви для завантаження

Заяви можуть  подати випускники 9-х класів ЛІТ та інших закладів освіти, які отримали свідоцтво про базову середню освіту.

Випускники 9-х класів ЛІТ, рекомендовані педрадою, приймаються в 10-й клас без екзаменів.