Електронні документи

На розробці!

Текстові файли

Кодування тексту

Все представлення комп’ютерної інформації відбувається через двійкову, та похідні від неї системи числення, наприклад за основою 8=23. Кодування текстової, більш складної, ніж числа інформації відбувається за таблицями кодування. Наприклад ASCII або юнікодовий UTF-8.

Розширені текстові файли

Для підготовки для перегляду та роздруківки матеріалів використовуються електронні документи розширеного форматування. Одним, дуже поширеним, прикладом додатку такого формату є MS Word (Word). Для кодування такої складної інформації необхідна система більш складна ніж таблиці кодування. Одним з найпоширеніших варіантів такого кодування є Open XML, на якому грунтується сучасний відкритий формат такого файлів “*.docx“.

Математичні конструкції

Коди полей Eq

Кодування графічної інформації

Електронні таблиці

Бази даних

Презентаційні матеріали

Веб-сторінки

Сайти

Хмарні сховища

LMS