Навчання

Ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті – це :

інноваційний заклад у системі безперервної освіти у системі “ЛІТ – ДНУ”, який має на меті :

 • надання системної фундаментальної середньої освіти понад державний освітній рівень, підготовку молоді до навчання у Дніпропетровському національному університеті та інших вищих навчальних закладах;
 • ґрунтовну профільну освіту з інформаційних технологій, достатню для здійснення професійної діяльності;
 • активне залучення ліцеїстів до олімпіадного руху, включаючи і світовий рівень; участі в Малій академії наук України, інтелектуальних і Міжнародних конкурсах;
 • гармонійний розвиток особистості ліцеїстів, створення умов для їх творчої самореалізації, формування стійких навичок самоосвітньої діяльності, залучення до науково-дослідницької роботи;
 • формування у ліцеїстів активної громадянської позиції, відповідальності за себе, налаштування їх на досягнення успіху та постійне самовдосконалення;
 • виховання морально, психічно та фізично здорового покоління, здатного до активної та творчої трудової діяльності.

Особливості Ліцею інформаційних технологій :

 • формування нової системи освіти, реалізація Концепції безперервної освіти;
 • навчання в Ліцеї ведеться за такими профілями :
  • програмістсько-математичний;
  • фізико-математичний;
  • фізико-технічний;
  • проектно-технологічний.
 • тісна взаємодія і творче співробітництво з кафедрами та факультетами ДНУ;
 • система залучення ліцеїстів до науково-пошукової роботи;
 • надання всім ліцеїстам робочої професії “Оператор ЕОМ”.
 • доліцейська профільна підготовка, орієнтована на учнів 6 – 9 класів, які мають на меті вступити до Ліцею інформаційних технологій;
 • недільна комп’ютерна школа для учнів 7 – 9 класів, яка працює за такими напрямами :
  • Комп’ютеризований офіс;
  • Основи візуального програмування;
  • Доліцейська комп’ютерна підготовка;
  • Розумовий та естетичний розвиток з комп’ютерною підтримкою.

 

Ліцей здійснює базову середню освіту у 8-х та 9-х класах. Після успішного закінчення 9-го класу учні отримують свідоцтво про отримання базової середньої освіти та мають право поступати до 10-го класу для здобуття повної середньої освіти. Після закінчення 11-го класу випускники отримують атестат про здобуття повної середньої освіти.​

Щорічний набір до Ліцею складає 120 учнів, які закінчили 7-й та 8-й класи. Матеріальна база Ліцею – 23 навчальних кабінетів з мультимедійним обладнанням, 5 комп’ютерних класів, 112 сучасних комп’ютерів, Інтернет, тренажерна зала, спортмайданчики для футболу, тенісу, баскетболу.

Ми виховуємо тих, кому випаде честь відновлювати інтелектуальну, економічну та технологічну могутність нової незалежної України.