Навчання

Планування організації освітнього процесу 2023-2024

У 2023-24 н.р. освітній процес планується за змішаною (очною та дистанційною) формою навчання. Здобувачі освіти (їх батьки) обирають відповідну форму навчання:

Дистанційна форма навчання:
Навчальні заняття будуть проводитись на платформі Microsoft Teams відповідно до розкладу уроків. Спецкурси, факультативи, консультації проводяться в дистанційному режимі.

Сімейна форма навчання:
Cімейна (домашня) форма здобуття освіти – спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні, не нижчому за стандарти освіти, несуть батьки. Ліцей забезпечує проведення оцінювання навчальних досягнень учнів двічі на рік.

Планується організація аудиторних занять відбувається у приміщенні СШ №67 (яке забезпечене укриттям, що може вмістити 168 осіб). Їдальня, спортивний зал та рекреаційні зони розташовані в цьому ж приміщенні.


Дніпровський науковий ліцей інформаційних технологій Дніпровської міської ради має на меті :

 • надання системної фундаментальної середньої освіти понад державний освітній рівень, підготовку молоді до навчання у Дніпровському національному університеті та інших вищих навчальних закладах;
 • ґрунтовну профільну освіту з інформаційних технологій, достатню для здійснення професійної діяльності;
 • активне залучення ліцеїстів до олімпіадного руху, включаючи і світовий рівень; участі в Малій академії наук України; інтелектуальних і Міжнародних конкурсах;
 • гармонійний розвиток особистості ліцеїстів, створення умов для їх творчої самореалізації, формування стійких навичок самоосвітньої діяльності, залучення до науково-дослідницької роботи;
 • формування у ліцеїстів активної громадянської позиції, відповідальності за себе, налаштування їх на досягнення успіху та постійне самовдосконалення;
 • виховання морально, психічно та фізично здорового покоління, здатного до активної та творчої трудової діяльності.

Особливості Ліцею інформаційних технологій :

 • формування нової системи освіти, реалізація Концепції безперервної освіти;
 • навчання в Ліцеї ведеться за такими профілями :
  • програмістсько-математичний;
  • фізико-математичний;
 • тісна взаємодія і творче співробітництво з кафедрами та факультетами ДНУ;
 • система залучення ліцеїстів до науково-пошукової роботи;
 • доліцейська профільна підготовка, орієнтована на учнів 5–9 класів, які мають на меті вступити до Ліцею інформаційних технологій;
 • в межах роботи підготовчих курсів для  учнів 7–9 класів, здійснюється комп’ютерна підготовка за такими напрямами:
  • Комп’ютеризований офіс;
  • Основи візуального програмування;
  • Доліцейська комп’ютерна підготовка;
  • Розумовий та естетичний розвиток з комп’ютерною підтримкою.

Ліцей здійснює базову середню освіту у 8-х та 9-х класах. Після успішного закінчення 9-го класу учні отримують свідоцтво про отримання базової середньої освіти та мають право поступати до 10-го класу для здобуття повної середньої освіти. Після закінчення 11-го класу випускники отримують свідоцтво про здобуття повної середньої освіти.​

Щорічний набір до Ліцею складає 120 учнів, які закінчили 7-й (90 учнів – 3 класи) та 8-й (30 учнів – 1 клас) класи. Матеріальна база Ліцею – 23 навчальних кабінети з мультимедійним обладнанням, 5 стаціонарних комп’ютерних класів, 1 – з використанням ноутбуків, а також планшети (iPad. Android), 112 сучасних комп’ютерів, Інтернет, тренажерна зала, спортмайданчики для футболу, тенісу, баскетболу.

Всі учні ліцею та слухачі підготовчих курсів забезпечуються повним набором безкоштовного програмового забезпечення від Microsoft для локального встановлення на персональні комп’ютери.

В ліцеї діє корпоративний хмарний простір Office 365 для комунікації всіх учнів, слухачів курсів, викладачів та співробітників ліцею.

Ми виховуємо тих, кому випаде честь відновлювати інтелектуальну, економічну та технологічну могутність нової незалежної України.