Положення

Сторінка у стані розробки – незабаром буде поновлена!

Положення про кафедру
Положення про курсові роботи
Положення про випускні (кваліфікаційні) роботи
Положення про надання платних послуг​
Положення про академічну доброчесність
Положення про внутрішню систему якості освіти
​Вступ до ліцею регламентується Положенням про конкурсне приймання.

Ліцей працює за Освітньою програмою

Робота ліцею та його підрозділів регламентується Статутом та положеннями переліченими на цій сторінці. Очолюється ця робота директором та його заступниками.

Заходи та плани з навчальної роботи ліцею розробляються предметними об’єднаннями викладачів:
кафедрами та методоб’єднаннями.

Кафедри включають штатних викладачів та викладачів сумісників з певного предмету або напрямку. Кафедри самостійно визначають роботу викладачів та учнів з відповідних предметів, керуючись навчальним планом, логікою дисципліни та її місцем в стратегії Ліцею, освітнім законодавством України та світовою практикою.

Для реалізації індивідуальної дослідницької роботи учнів  передбачено виконання дослідницьких робіт за напрямками МАН та інших конкурсів та турнірів. В десятому класі обов’язковим є виконання курсової роботи за відповідним предметом. Тема роботи обирається учнем самостійно з числа тем запропонованих викладачами ЛІТ, або науковцями вузів чи дослідницьких установ, а також іншими фахівцями. Робота складається із етапу теоретичної та практичної підготовки, попередніх та остаточного публічних захистів.

Для підтвердження кваліфікації випускника за напрямком “Інформаційні технології” передбачено виконання у випускному класі – кваліфікаційної (випускні) роботи, яка передбачає створення програмового продукту та його публічний захист.

Робота підготовчих курсів та платних спецкурсів впорядковується положенням про надання платних послуг.