Умови вступу до Ліцею

Умови вступу до Ліцею

Правила приймання 2024

 1. Прийом до Дніпровського наукового ліцею інформаційних технологій Дніпровської міської ради, далі Ліцею, здійснюється на конкурсній основі з обов’язковим проведенням комплексних вступних випробувань – письмова робота з математики та фізики (для старших класів також ще інформатики), усна співбесіда або(та) тестування. Для проведення конкурсних випробувань у Ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ліцею.
 2. До загального конкурсного вступу, далі Тестування, до Ліцею допускаються учні, які успішно закінчили 7-і та 8-і класи загальноосвітнього середнього навчального закладу. При наявності вакантних місць у групах ліцею також учні інших класів. Переважне право на вступ до 10-х класів мають випускники 9-го класу Ліцею, які успішно закінчили рік та мають рекомендації педради ліцею, для них конкурсний відбір може бути проведено на основі річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
 3. Вступники до Ліцею подають (в цьому році в режимі он-лайн) з початку квітня до дня напередодні конкурсного іспиту:
  заяви батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я директора Ліцею:
  фотокартка та свідоцтво про народження:
  Вступники до 10-го класу, які закінчили 9-й клас Ліцею, подають:
  заяви батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я директора ліцею;
  свідоцтво про базову середню освіту;
  фотокартки.
  а також, при наявності, за бажанням, копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності або творчі досягнення учнів (в цьому році копії цих документів можна надіслати на адресу lit).
 4. Дата тестування визначається наказом директора Ліцею, як правило, вихідний напередодні закінчення навчального року.
 5. Участь у вступному іспиті та співбесіді передбачає наявність ліцейського акаунта, який можна отримати зареєструвавшись за посиланням.
 6. Завдання та правила оцінювання відповідей розробляються викладачами Ліцею, з урахуванням вимог навчальних програм та напряму ліцейської підготовки. На підставі результатів тестування всіх учнів, що брали у ньому участь, рішенням приймальної комісії визначається прохідний бал та напівпрохідний бал.
 7. Результати тестування оголошуються учням не пізніше наступного дня після його проведення.
 8. Зарахування учнів, які успішно пройшли тестування, проводиться наказом директора Ліцею на підставі рішення приймальної комісії, після оголошення результатів випробування при умові подання ними документів (протягом трьох тижнів):
  – копія свідоцтва про народження,
  – особова справа,
  – медична картка (довідка) встановленого зразка.
 9. Для учнів, які в результаті тестування або комплексного випробування отримали бал нижче прохідного, але не менший за напівпрохідний бал (у разі його визначення), може бути проведено додаткове комплексне випробування (письмово математика та фізика, усна співбесіда), не пізніше як за тиждень до нового навчального року.
 10. При вступі до Ліцею можуть встановлюватися особливі умови з проведенням окремого конкурсного іспиту для осіб, які закінчили підготовчі курси Ліцею з відмінними і добрими оцінками та одержали відповідні рекомендації викладачів курсів, а також для переможців Всеукраїнських олімпіад міського, обласного та всеукраїнського рівнів, учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року, переможців міського Турніру юних інтелектуалів. Як правило, додаткове комплексне випробування проводиться за тиждень до основного. При незадовільному результаті додаткового випробування вступники можуть брати участь у вступних іспитах на загальних підставах.
 11. Додатковий конкурсний вступ при наявності вільних місць може, як виняток, проводитися протягом навчального року за загальними правилами.
 12. На Тестуванні забороняється використовувати підручники, посібники, калькулятори та інші джерела додаткової інформації. Особи, які користуються під час випробувань сторонніми джерелами інформації, в тому числі підказками, як і ті, що надають заборонену допомогу, відсторонюються від участі у випробуванні.
 13. У разі незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки і учні можуть звернутися до голови приймальної комісії із заявою про апеляцію, яка подається протягом наступного дня після оголошення результатів випробувань і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій наказом директора створюється апеляційна комісія.
 14. Повторне Тестування з метою підвищення оцінки, а також додаткове Тестування, в тому числі і для осіб, які не з’явилися на вступні іспити в день їх проведення, не проводиться.
 15. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця за конкурсом може проводитися додаткове зарахування осіб із числа тих, які набрали найбільшу кількість балів, але не пройшли за конкурсом при загальному тестуванні.
 16. Всі додаткові питання, що пов’язані з прийомом до Ліцею, розв’язуються приймальною комісією.