Спецкурси

Для забезпечення індивідуальної траєкторії профільного навчання ліцеїсти можуть обрати відвідування певних спецкурсів.
Передбачається (за збалансованим  навчальним навантаженням) вибір двох спецкурсів на семестр.
Спецкурси, на години для яких виділяється бюджетне фінансування – бюджетні – не передбачають оплати.
Спецкурси, за додатковими програмами – платні – працюють на госпрозрахунковій основі.
Перелік спецкурсів, які плануються в даному семестрі надаються учням та їх батькам для вибору.
Навчання на спецкурсах, після їх вибору є обов’язковим.
Успішність за спецкурсами враховується як і успішність за звичайними предметами.

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання оплати
Додаткова інформація на внутрішньому сайті.