Лист від шантажиста

Ось приклад листа від псевдо-хакера-шантажиста:
Для протидії таким листам кожен користувач повинен контролювати свої дії на комп’ютері. В такому разі вимоги шантажисту не будуть мати над вами влади.
____________________________________________________________________________

Від: Millie Steele <admin@ec-signs.co.jp>
Надіслано: 17 серпня 2019 р. 10:00
Кому: *******
Тема: The decision to suspend your account. Waiting for payment.
Hello!
I am a hacker who has access to your operating system.
I also have full access to your account.
I’ve been watching you for a few months now.
The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.
If you are not familiar with this, I will explain.
Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.
This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know
about it.
I also have access to all your contacts and all your correspondence.
Why your antivirus did not detect malware?
Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.
I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the
video that you watched.
With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.
I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.
If you want to prevent this,
transfer the amount of $500 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: “Buy
Bitcoin”).
My bitcoin address (BTC Wallet) is:  3FbAewgP2LaQz7fZdeiaNmPEAqYUkia2YW
After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.
I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.
Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin
address.
I do not make any mistakes.
If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.
Best regards!


_____________________________________________________
Наближений переклад:

_____________________________________________________
Рішення про призупинення дії вашого акаунта. Чекаємо оплати.

Привіт!
Я хакер, який має доступ до вашої операційної системи.
Я також маю повний доступ до вашого акаунта.
Я спостерігаю за вами вже кілька місяців.
Справа в тому, що ви заразилися шкідливим програмним забезпеченням через сайт для дорослих, який ви відвідали.
Якщо ви з цим не знайомі, я поясню.
Троянський вірус надає мені повний доступ і контроль над комп’ютером або іншим пристроєм.
Це означає, що я бачу все на вашому екрані, включаю камеру та мікрофон, але ви не знаєте
про це.
Я також маю доступ до всіх ваших контактів і всього вашого листування.
Чому ваш антивірус не виявив зловмисне програмне забезпечення?
Відповідь: Моє зловмисне програмне забезпечення використовує драйвер, я оновлюю його підписи кожні 4 години, щоб ваш антивірус мовчав.
Я зробив відео, де показано, як ви задовольняєте себе в лівій половині екрана, а в правій половині ви бачите відео, яке ви переглядаєте.
Одним клацанням миші я можу надіслати це відео на всі ваші електронні адреси та контакти в соціальних мережах.
Я також надам доступ до цих матеріалів через всю вашу електронну пошту та месенджери, якими ви користуєтесь.
Якщо ви хочете запобігти цьому, перерахуйте суму в 500 доларів на мою біткойн-адресу (якщо ви не знаєте, як це зробити, напишіть в Google: “Купити Біткойн”).
Моя біткойн-адреса (BTC Wallet): 3FbAewgP2LaQz7fZdeiaNmPEAqYUkia2YW
Після отримання платежу я видалю відео, і ви більше ніколи не почуєте мене.
Я даю вам 50 годин (більше 2 днів) на оплату.
Я буду повідомленим про прочитання цього листа, таймер спрацює, коли ви прочитаєте цей лист.
Подавати скаргу кудись не має сенсу, оскільки цей електронний лист не можна відстежувати, як мою біткойн адресу. Я не роблю помилок.
Якщо я виявлю, що ви поділилися цим повідомленням з кимось іншим, відео буде негайно розповсюджено.
З повагою!

Або такий текст:

Security Alert. Your accounts were compromised. You need to change password!
Hello!

I am a hacker who has access to your operating system.
I also have full access to your account.

I’ve been watching you for a few months now.
The fact is that you were infected with malware through an adult site that you visited.

If you are not familiar with this, I will explain.
Trojan Virus gives me full access and control over a computer or other device.
This means that I can see everything on your screen, turn on the camera and microphone, but you do not know about it.

I also have access to all your contacts and all your correspondence.

Why your antivirus did not detect malware?
Answer: My malware uses the driver, I update its signatures every 4 hours so that your antivirus is silent.

I made a video showing how you satisfy yourself in the left half of the screen, and in the right half you see the video that you watched.
With one click of the mouse, I can send this video to all your emails and contacts on social networks.
I can also post access to all your e-mail correspondence and messengers that you use.

If you want to prevent this,
transfer the amount of $500 to my bitcoin address (if you do not know how to do this, write to Google: “Buy Bitcoin”).

My bitcoin address (BTC Wallet) is:  33qy6SxQNZoUUQLreVBLWpjtL5oADgnx8M

After receiving the payment, I will delete the video and you will never hear me again.
I give you 50 hours (more than 2 days) to pay.
I have a notice reading this letter, and the timer will work when you see this letter.

Filing a complaint somewhere does not make sense because this email cannot be tracked like my bitcoin address.
I do not make any mistakes.

If I find that you have shared this message with someone else, the video will be immediately distributed.

Best regards!
_____________________________________________________
Наближений переклад:
_____________________________________________________

Попередження про безпеку Ваші облікові записи були порушені. Вам потрібно змінити пароль!
Привіт!

Я хакер, який має доступ до вашої операційної системи.
Я також маю повний доступ до вашого акаунта.

Я спостерігаю за тобою вже кілька місяців.
Справа в тому, що ви заразилися шкідливим програмним забезпеченням через дорослий сайт, який ви відвідали.

Якщо ви з цим не знайомі, я поясню.
Троянський вірус надає мені повний доступ і контроль над комп’ютером або іншим пристроєм.
Це означає, що я бачу все на вашому екрані, включаю камеру та мікрофон, але ви про це не знаєте.

Я також маю доступ до всіх ваших контактів і всієї вашої листування.

Чому ваш антивірус не виявив зловмисне програмне забезпечення?
Відповідь: Моє зловмисне програмне забезпечення використовує драйвер, я оновлюю його підписи кожні 4 години, щоб ваш антивірус мовчав.

Я зробив відео, яке показує, як ви задовольняєте себе в лівій половині екрану, а в правій половині ви бачите відео, яке ви переглядали.
Одним клацанням миші я можу надіслати це відео на всі ваші електронні листи та контакти в соціальних мережах.
Я також можу розмістити доступ до всіх ваших листувань електронною поштою та месенджерів, якими ви користуєтесь.

Якщо ви хочете запобігти цьому,
перерахуйте суму в 500 доларів на мою біткойн-адресу (якщо ви не знаєте, як це зробити, напишіть в Google: “Купіть біткойн”).

Моя біткойн-адреса (BTC Wallet): 33qy6SxQNZoUUQLreVBLWpjtL5oADgnx8M

Після отримання платежу я видалю відео, і ви більше ніколи не почуєте мене.
Я даю вам 50 годин (більше 2 днів) на оплату.
У мене є повідомлення про читання цього листа, і таймер буде працювати, коли ви побачите цей лист.

Подавати скаргу кудись не має сенсу, тому що цей електронний лист не можна відстежувати, як мою біткойн-адресу.
Я не роблю помилок.

Якщо я виявлю, що ви поділилися цим повідомленням з кимось іншим, відео буде негайно розповсюджено.

З найкращими побажаннями!