Структура управління ліцею

Відповідно Статуту, управління Ліцеєм здійснюється
Адміністрацією, яка включає:
директора, заступників директора, центр документації та інформації.

Для підтримки функціонування господарства ЛІТ, а також робіт з матеріального забезпечення впроваджено адміністративно-господарчий підрозділ.

Для здійснення професійної та компетентної роботи з предметів, керівництва науково-дослідною та олімпіадною роботою ліцеїстів в ліцеї створені предметні кафедри та методичні об’єднання:

  • інформатики;
  • математики;
  • фізики;
  • методичні об’єднання;
  • підготовчі курси.

Для розробки нових підходів у застосуванні ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) у навчальному процесі, в Ліцеї створено центр комп’ютерних технологій навчання.
На вказаний центр покладена підтримка хмарних сервісів ЛІТ, навчання особливостям такої роботи для викладачів, співробітників та учнів ЛІТ, а також залучення до цієї роботи учнів та викладачів міста та регіону. Найпершими напрямками є використання новітніх середовищ; Office 365 (Microsoft) та G Suite (Google).

Для впровадження у ліцеї здоров’язберігаючих принципів роботи, допомозі учням в їх адаптації до нових умов навчання в ЛІТ запроваджена служба здоров’я і психолого-педагогічних досліджень.