Інформатика 8 клас

8 клас (Тематика та зміст навчального матеріалу)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інформація Кодування інформації. Операційна система

 • Основні поняття інформатики. Інформація та її властивості. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, представлення, передавання, використання, захист інформації. Вимірювання інформації, одиниці вимірювання.
 • Структура інформаційної системи. Апаратна й програмна  складові інформаційної системи. Кодування інформації, системи кодування. Шифрування інформації.
 • Класифікація програмного забезпечення.
 • Поняття операційної системи (ОС). Функції та склад ОС. Операційна система Windows, основні її об’єкти.
 • Довідкова система Windows.
 • Файлова система. Основні операції з папками та файлами. Провідник.

Створення презентацій

 • Стандартні програми Windows. Текстовий редактор Блокнот. Прийоми роботи у середовищі WordPad
 • Стандартні програми Windows. Прийоми роботи у середовищі Paint. Представлення кольору. Палітра інструментів.
 • MS PowerPoint. Основні правила створення презентацій. Слайди, форматування слайдів, використання панелі малювання. Засоби для створення анімації. Трігери.
 • MS PowerPoint. Кнопки. Налаштування дії. Гіперпосилання. Налагодження навігації.

Системи числення

 • Системи числення. Повна та скорочена форми представлення чисел. Двійкова та шістнадцяткова системи числення.
 • Переведення чисел з двійкової системи числення до десяткової системи числення та навпаки.
 • Арифметичні операції у системах числення з основою 2, 8 та 16.
 • Представлення цілих чисел у пам’яті комп’ютера.

ПРОГРАМУВАННЯ

Алгоритми

 • Поняття алгоритму, властивості алгоритму. Засоби запису алгоритмів. Блок-схема.
 • Мова програмування. Класифікація. Приклади. Характеристики мови програмування.
 • Величини, алгоритми з величинами.
 • Середовище Visual Studio.NET. Головне меню інтегрованого середовища VS.NET. Робота в середовищі редактора C#.NET
 • Мова C#. Структура програми. Оператори виводу.
 • Задачі:
  Складання алгоритмів для виконавця у словесній формі та у графічному вигляді.
  Малювання засобами друку символів.
  Складання та виконання алгоритмів опрацювання величин числового типу.

Лінійні алгоритми

 • Цілий тип даних. Арифметичні операції над цілим типом даних. Оператори вводу. Обмін значень двох змінних
 • Операції над цілим типом даних. Виділення цифр числа.
 • Лінійні алгоритми. Дійсний тип даних. Обчислення арифметичних виразів. Математичні функції.
 • Сумісність цілого та дійсного типів даних. Функції перетворення.
 • Задачі:
  Калькулятор над цілими числами. Вгадай число
  Сума, кількість цифр чотиризначного числа.

Алгоритми з розгалуженням.

 • Алгоритми з розгалуженням. Умови. Оператори порівняння.
 • Логічні вирази. Логічні величини, операції над логічними величинами. Таблиці істинності.
 • Алгоритми з розгалуженням. Оператор if… else.
 • Прості та складні умови. Логічні оператори.
 • Складні умовні вирази в операторах розгалуження
 • Вкладені розгалуження.
 • Оператор вибору switch … case…
 • Задачі:
  Перевірка існування трикутника.
  Знаходження найбільшої з трьох величин.
  Визначення типу трикутника. Шахова дошка.
  Перевірка потрапляння точки до області.

Середовище програмування Visual Studio.NET

 • Створення проектів з інтерфейсом користувача Windows.
 • Форма, основні її властивості. Особливості збереження проекту. Основні об’єкти, їх властивості, призначення.
 • Об’єкти Кнопка (Button), Текстове поле (TextBox) и Надпис (Label). Їх властивості, призначення.
 • Події, що пов’язані з об’єктами. Процедури обробки подій.
 • Введення даних з клавіатури. Виведення даних на форму.
 • Функції перетворення типів.
 • Елементи управління Поле зі списком (ComboBox) та Зображення (PictureBox). Їх властивості, призначення, заповнення.
 • Елементи управління Прапорець (CheckBox) та Перемикач (RadioButton). Їх властивості, призначення, використання.
 • Задачі:
  Створення простих проектів з використанням різних елементів управляння.